பளிங்குக்கற்கள்

nut-icon
இறக்குமதி செய்யப்பட்ட ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு பொருத்தமான வீட்டிற்கு பதிப்பதற்கான அழகிய தரமான பளிங்குக்கற்கள் மற்றும் பளிங்குக்கற்களின் விளிம்புகளுக்கு பொருத்தும் சில்வர் தகடுகளும் எம்மிடம் விற்பனைக்கு உண்டு.
nut-icon
கருங்கல் சம்பந்தமான விரிவான விபரங்களை அறியவும் தரமான கற்களை வாங்கவும் எம்மை நாடுங்கள். அத்துடன் நீங்கள் பளிங்குக்கற்களை நேரடியாக பார்வையிட எமது காட்சியறையில் வந்து பார்வையிடலாம்.

Thiru 50 GmbH
Wilhalde – 18
5504 Othmasingen

குறிப்பு: வீட்டு வரவேற்பறைக்கு பதிப்பதற்கான welcome, கோலம் ,சமயலறை,குளியலறை வரவேற்பறை, போன்றவற்றுக்கான கருங்கற்களும் எம்மிடம் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

விண்ணப்ப படிவத்தை பூர்த்திசெய்து அனுப்பவும்

Buy now