வங்கிக்கடன்

life-insurance

வட்டி வீதம்‌

வங்கிக்கடன்‌ 3.95% இருந்து 8.95% வரை
life-insurance

பெறும்‌ தொகை

5000 இருந்து 250000 வரை கடன்‌ பெறலாம்‌.
life-insurance

வயது வரம்பு

18 வயதில்‌ இருந்து 65 வயது வரை கடன்‌ பெறலாம்‌
life-insurance

தொழிற்தகமை

குறைந்தது வாரம்‌ 25 மணித்தியாலம்‌ தொழில்‌ செய்பவராகவும்‌ Schweiz அல்லது Liechtenstein வசிப்பவராகவும்‌ இருக்க வேண்டும்‌
life-insurance

புதுப்பித்தலும்‌ வட்டி குறைப்பும்‌

ஏற்கனவே கடன்‌ பெற்றவர்கள்‌ மேலதிக தொகை வேண்டுமாயின்‌ வட்டி வீதத்தை குறைப்பு செய்து புதிய கடன்‌ தொகையினை எம்மிடம்‌ பெற்று கொள்ளலாம.

life-insurance

வங்கிக்கடனுக்கான காப்புறுதி

எம்மிடம்‌ வங்கிக்கடன்‌ எடுத்து கட்ட முடியாது போகும்‌ பட்சத்தில்‌ அதற்கான காப்புறுதி முலம்‌ உங்களை கடன்‌ தொல்லையிலிருந்து மீட்கலாம்‌.

life-insurance

வரிவிலக்கு

வங்கிக்கடன்‌ பெற்ற நபருக்கு பெற்ற கடனுக்கான வட்டிக்கு ஆண்டூ ஆரம்பத்தில்‌ வரியில்லாது செய்து தரப்படும்‌ வட்டிக்கு வரிவிலக்கு அளிக்கக்குடிய வகையில்‌ செய்து தரப்படும்‌ இதனை வருமானவரி ஆவணத்தில்‌ சேர்த்திக்கொள்ளலாம்‌.
life-insurance

நடைமுறைசிக்கல்‌

உங்களிற்கு வங்கிக்கடன்‌ எடுப்பதில்‌ இருக்கும்‌ நடைமுறை சிக்கல்களை தீர்த்து தேவையான தொகையினை பெற்றுக்கொடுத்தல்‌
life-insurance

குறிப்பு

புதிய சட்ட முறையில்‌ கூடுதலாக வட்டிவீதம்‌ 9.95 வீதம்‌ மட்டும்‌ படுத்தப்பட்டுள்ளது கூடுதலாக வட்டி கட்டிக்கொண்டிருப்போர்‌ எம்மை அணுகி வட்டிக்குறைப்பு செய்து கொள்ளலாம்‌.

நன்றி நிர்வாகம்‌

KREDITWUNSCH


PERSONALIEN ANTRAGSTELLER/-INPERSONALIEN EHEPARTNER/-IN
CREDITO


DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTEDATI PERSONALI DEL CONIUGE
CRÉDIT SOUHAITÉ


COORDONNÉES DU DEMANDEURCOORDONNÉES DU CONJOINT
முழு விண்ணப்பப்படிவத்தினை பதிவிறக்கம் செய்ய

Buy now