வங்கிக்கடன்

சுவிஸ் நாட்டில் சிறந்த அதிஉயர்தர நிறுவனங்களுடன் இணைந்து immobilien, Genelunternehmung, Versicherungsvermittler, Import ஆகப்பணியாற்றும் Thiru50 GmbH நிறுவனம் உங்கள் தேவைகள் அனைத்தையும் நிறைவு செய்து தருகிறது.

வட்டி வீதம் – வங்கிக்கடன் 5.9% இருந்து 9.95% வரை
பெறும் தொகை – 1000 இருந்து 250000 வரை கடன் பெறலாம்.
வயது வரம்பு – 18 வயதில் இருந்து 70 வயது வரை கடன் பெறலாம்.
தொழிற்தகமை – குறைந்தது வாரம் 25 மணித்தியாலம் தொழில் செய்பவராகவும் schweiz அல்லது Liechtenstein வசிப்பவராகவும் இருக்க வேண்டும்.
தரகுபணம் – எம்மிடம் வங்கிக்கடன் எடுப்பவர்களுக்கு இதர கட்டணம் kommission வரிகள் கட்ட தேவையில்லை.
புதுப்பித்தலும் வட்டி குறைப்பும் – ஏற்கனவே கடன் பெற்றவர்கள் மேலதிக தொகை வேண்டுமாயின் வட்டி வீதத்தை குறைப்பு செய்து புதிய கடன் தொகையினை எம்மிடம் பெற்று கொள்ளலாம்.
வங்கிக்கடனுக்கான காப்புறுதி – எம்மிடம் வங்கிக்கடன் எடுத்து கட்ட முடியாத போகும் பட்சத்தில் அதற்கான காப்புறுதி மூலம் உங்களை கடன் தொல்லையிலிருந்து மீட்கலாம்.
வரிவிலக்கு – வங்கிக்கடன் பெற்ற நபருக்கு பெற்ற கடனுக்கான வட்டிக்கு ஆண்டு ஆரம்பத்தில் வரியில்லாது செய்து தரப்படும் வட்டிக்கு வரிவிலக்கு அளிக்கக்கூடிய வகையில் செய்து தரப்படும் இதனை வருமானவரி ஆவணத்தில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம் உங்களிற்கு வங்கிக் கடன் எடுப்பதில் இருக்கும் நடைமுறை சிக்கல்களை தீர்த்து தேவையான தொகையினை பெற்றுக்கொடுத்தல்.

குறிப்பு: ஜீன் 2016 இல் இருந்து நடைமுறையில் வரும் புதிய சட்ட முறையில் ஆகக்கூடுதலாக 9.9%ஆக வட்டிவீதம் மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது கூடுதலாக வட்டி கட்டிக்கொண்டிருப்போர் எம்மை அணுகி வட்டிக்குறைப்பு செய்து கொள்ளலாம்.

முழு விண்ணப்பத்தினை பதிவிறக்கம் செய்ய

முழு விண்ணப்பப்படிவத்தினை பதிவிறக்கம் செய்ய

விண்ணப்பப்படிவத்தினை பூர்த்தி செய்து அனுப்பவும்.

Kreditwunsch

 

Gewünschter Betrag

 Personalien Antragsteller/-in

Name Frau Herr


Strasse/Nr

PLZ/Ort


Geburtsdatum

Zivilstand


Nationalita

Mobile-Nr


Nettolohn mtl. CHF

Wohnkosten (inkl. Nebenkosten) mtl. CHF:


Email


Personalien Ehepartner/-in

Name: (nach Heirat)

Vorname:


Geburtsdatum:

Nettolohn* mtl. CHF:Credito

 

Importo del credito desiderato

 Dati personali del richiedente

Cognome Signora Signor


Via/no

NPA/luogo


Data di nascita

Stato civile


Nationalita

N cellulare


Reddito mensile* netto CHF F

Costi mensili per l'abitazione CHF


Email


Dati personali del coniuge

Cognome: (dopo il matrimonio)

Nome


Data di nascita

Reddito accessorio mensile* netto CHF:Crédit souhaité

 

Montant du crédit souhaité

 Coordonnées du demandeur

Nom Madame Monsieur


Rue/no

NPA/lieu


Date de naissance

Etat civil


Nationalite

Tel. portable


Salaire mensuel* net CHF

Coûts de logement mensuels CHF


Email


Coordonnées du conjoint

Nom: (après mariage)

Prénom:


Date de naissance

Salaire mensuel* net CHF